ARA Consulting
 
Uw helpende hand in  Belastingland

Voor Zakelijke klanten

We zien in de praktijk, dat veel ondernemers worstelen met hun boekhouder, enerzijds vanwege gebrek aan van aandacht en anderzijds het niet mee(willen) denken met de klanten. Ook helpen en verzorgen wij de boekhouding, als de ondernemer dat wenst, zodat de ondernemer weer verder kan met ondernemen. We kunnen dit doen voor diverse ERP systemen, denk hierbij aan AFAS, Exact Online, e-boekhouden, Snelstart e.d.

Voor onze zakelijke klanten kennen we 2 manieren. 

De reden dat we binnen ARA Consulting ook een abonnementenstructuur kennen heeft te maken met het feit, dat je als ondernemer graag van te voren wilt weten wat je kan verwachten, zeker qua kosten en niet geconfronteerd willen worden met hoge facturen, daarom werken we veelal met een abonnementsvorm.
Maar er kan natuurlijk ook gekozen worden voor een vorm waarbij er per werkzaamheden een factuur komt.

Binnen ARA Consulting kennen we een tweetal soorten van Abonnementen:


1e soort is een afspraak die gemaakt wordt op basis van een vastgesteld traject, waarbij er vervolgens een vast maandbedrag bepaald word.
Bijvoorbeeld: Een BV wil de boekhouding en aangiftes onderbrengen, dan kan worden gesteld dat er per aangifte 2 uur staat en voor de jaarrekening 8 uur, dan zal de ondernemer 16 uur op jaarbasis afnemen. Dit maal een uurtarief van bijvoorbeeld € 95,- maakt € 1.520,- op jaarbasis en is op maandbasis € 126,67


2e soort is een onbeperkte mogelijkheid om met ons in contact te staan, waarbij we op diverse manieren uitvoering kunnen geven aan de hulp die van ons gevraagd wordt.


Hieronder staat schematisch weergegeven welke vormen we binnen deze soort hebben.

Onbeperkt ZZP-er

Onbeperkt MKB (1 BV)

Onbeperkt MKB (2 BV's) 

Onbeperkt MKB (geconsolideerd)

Vanaf € 95,- excl. BTW per maand(1e 3 maanden daarna € 105,-)

Vanaf €185,- excl. BTW per maand(1e 3 maanden daarna € 225,-)

Vanaf €225,- excl. BTW per maand(1e 3 maanden daarna € 350,-)

Vanaf €350,- excl. BTW per maand(1e 3 maanden daarna € 480,-)

  √  Onbeperkt sparren en advies
  √ Per e-mail of telefoon
  √ Met specialisten op ieder gebied
  √ Financieel-economisch advies
  √ Marketing & sales advies
  √ Juridisch advies wet & regelgeving
  √ Organisatie advies & coaching
  √ Extra korting op advies in persoon
  √ BTW en IB aangiftes
  √ Minimaal 12 maanden
  √ Daarna per maand opzegbaar

  

Contact ZZP

  √ Onbeperkt sparren en advies
  √ Per e-mail of telefoon
  √ Met specialisten op ieder gebied
  √ Financieel-economisch advies
  √ Marketing & sales advies
  √ Juridisch advies wet & regelgeving
  √ Organisatie advies & coaching
  √1 Geregistreerde persoon / account
  √ Opstellen jaarrekening
  √ BTW en VPB aangiftes
  √ Minimaal 12 maanden
  √ Daarna per maand opzegbaar

  

Contact MKB1

  √ Onbeperkt sparren en advies
  √ Per e-mail of telefoon
  √ Met specialisten op ieder gebied
  √ Financieel-economisch advies
  √ Marketing & sales advies
  √ Juridisch advies wet & regelgeving
  √ Organisatie advies & coaching
  √ Tot 2 geregistreerde personen / accounts
  √ 
Opstellen jaarrekening
  √ BTW en VPB aangiftes
  √ Minimaal 12 maanden
  √ Daarna per maand opzegbaar

  

Contact MKB2

  √ Onbeperkt sparren en advies
  √ Per e-mail of telefoon
  √ Met specialisten op ieder gebied
  √ Financieel-economisch advies
  √ Marketing & sales advies
  √ Juridisch advies wet & regelgeving
  √ Organisatie advies & coaching
  √ Tot 5 geregistreerde personen / accounts
  √
Opstellen jaarrekening
  √ BTW en VPB aangiftes
  √ Minimaal 12 maanden
  √ Daarna per maand opzegbaar

  

Contact MKB3